โหลดโปรแกรม| ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ฟรีแวร์และแชร์แวร์ ,Free Software Download ! มีโปรแกรมมากมายให้คุณเลือกดาวน์โหลด..

โหลดโปรแกรม,ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี,Free Software Download !
| หน้าแรก | Skype | Driver | Format Factory

Audio Editors

Advertisement

รวม โปรแกรมพวก Audio Editors มากมายครับ

Adlibw
Play WAVE files through the adlib sound card.
6 Kb
Alab 1.1d
Audio Lab V1.1d sample editor for Windows 3.1
181 Kb
Alarmc
Alarm clock plays your favorite .WAV file
136Kb
Asamp 1.1
Quickly play and manage your WAV audio files
187Kb
Aspwave 1.0
Plays a random WAV file at Windows 3.1 startup/exit
21Kb
Boombx 1.0
Play your favorite WAV files based on Windows events
136Kb
Cool 1.3.4
Cool Edit v.1.34 is a waveform editor
695Kb
Dapf0 9.4
Combination CD, .WAV and .MIDI player
327Kb
Dropit
Drag & Drop *.WAV & *.MID files to play
10Kb
Dropwav
Drag and Drop WAV Files to Play Them
3Kb
Easymod
MOD file editor/player for Windows 3.1
247Kb
Gwave 3.0.3
Audio editor, player, recorder, and converter
453Kb
Hate
Hate plays a series of ‘hateful’ sounds
152Kb
Jp 1.0.0
SHAREWARE sound file player for WIN 3.1
226Kb
Juker 6.0
Multimedia jukebox (MID/WAV/AVI/MOV/etc)
565Kb
Karaoke
Plays and records Karaoke songs on your PC
472Kb
Kidplay
Simple .WAV file player for kids
18Kb
M4w 2.3.0sl
MOD file player (lite version)
392Kb
M4w 2.3.0sx
MOD file player (extended version)
2210Kb
Micplay 1.0
WAV and MID player, supports 4DOS description
442Kb
Mkwv 1.2.1
Makin’ Waves Ver 1.21 Sound Utility
22Kb
Mod4win
MOD file player for Microsoft Windows
599Kb
Mozart 1.4
MOZART allows you to create, edit, and print music
816Kb
Mpgaudio
MPEG AUdio Player for Win3.1
102Kb
Nm 2.0.1
NoiseMaster 2.01 is a shareware sample-editor
141Kb
Playnow
Windows Program to play .wav file on the command line
12Kb
Playwv 1.1
WAV File Player
18Kb
Plyit 2.0.3
PlayIt is a multimedia playback utility
502Kb
Rb 1.0.3
RockBox, .WAV jukebox player
68Kb
Sfxwin 3.1
Windows 3.1 drivers for the ATI Stereo F/X Card
29Kb
Sndp 1.5.1e
SoundPro Tool 1.51e
344Kb
Sonowave
SonoWave 1.0 WAV Player
32Kb
Soundr 3.b
Sounder 3b: Play Sounds on Your PC
52Kb
Tidalwav
Play/Organize WAV Files Quickly
16Kb
Timwav 1.1
Plays wav sounds at random time intervals
2572Kb
Tsply 1.2.0
TSPlayer-WWW real-time sound file player
166Kb
Vsdmo 1.0.5
Vox Studio: record, playback and convert
750Kb
Wavawav
Wav After Wav: Plays all of your WAV files
60Kb
Wavbrowz
Allows browsing/playing of WAV files w/ single click
108Kb
Waveedit
WAV File Editor
97Kb
Wavply 1.1
Wave file player for Windows 3.1 – version 1.0
67Kb
Wavr 1.5
WaveRave 1.5 Windows WAVE Player
1366Kb
Wavsh l.3.1
Wave Shell 3.0: Record and play wav files
329Kb
Wavtest
A simple .wav player: Multi-file select and play
21Kb
Wavwor 1.1
High performance editor for sound files
161Kb
Wham 1.3.3
WHAM v1.33 edit,convert,play WAV,VOC,IFF,AIFF,au,raw
135Kb
Winmod 1.0
WinMOD is a MOD file player for Windows (386/sx req)
14Kb
Wmp2sp 0.4
MPEG-1-Audio Editor
31Kb
Wmw 2.1a
WAVmaker 2.1: MID to WAV renderer/sound editor 1/2
830Kb
Wmw 2.1b
WAVmaker 2.1: MID to WAV renderer/sound editor 2/2
954Kb
Wplfesm
Frontend to WPLANY to play soundfiles
3Kb
Wplny 1.1
Windows Play Any File – version 1.1
28Kb

Software Keyword

, , , , , , , , ,  

Related Software

Adobe Flash Player 11.7 โปรแกรมปลั๊กอินรับชมมัลตมีเดีย
SuperRam 6 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพแรม
XIU XIU 3.9.0 โปรแกรมแต่งรูปจีน
RecordPad Sound Recorder 4.13 โปรแกรมอัดเสียง
GOM Media Player 2.1.50.5145 โปรแกรมเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
Malwarebytes Anti-Malware 1.75 โปรแกรมป้องกันมัลแวร์
CCleaner 4.00.4064 โปรแกรมทำความสะอาดไฟล์ขยะ
Avast Free Antivirus 8.0.1483.72 โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี
Angry Birds เกมส์แองกี้เบิร์ดยอดฮิต
CDBurnerXP 4.51โปรแกรมเขียนข้อมูลลงบนแผ่น