โหลดโปรแกรม| ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ฟรีแวร์และแชร์แวร์ ,Free Software Download ! มีโปรแกรมมากมายให้คุณเลือกดาวน์โหลด..

โหลดโปรแกรม,ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี,Free Software Download !
| หน้าแรก | Skype | Driver | Format Factory
Home> เทคนิคการใช้โปรแกรม> แปลง midi file เพื่อใช้กับ sequencer

แปลง midi file เพื่อใช้กับ sequencer

Advertisement

ผมเห็นว่ามีประโยชน์ จึงคัดลอกการสนทนานี้มาให้พี่น้องนะครับ

ท่านBONBON ถาม  > เมื่อตอนช่วงปีใหม่พอดีหลงทางเข้าไปในสวนอาหารแห่งหนึ่ง นักร้องสาวๆที่มานั่งคุยอยากให้ช่วยทำmidiที่ใช้กับsequencerให้เข้าใจว่า เป็นของRoland และfile midiนามสกุลเป็น *.sngซึ่งใส่อยู่ในfloppy disk 1.44 m. ใครทราบวิธีทำรบกวนด้วยนะครับ

อยากจะเอาใจสาวๆเค้าน่ะ

ท่านเด็กบางมด ตอบ >
==================
MC-50mkII ROLAND SEQUENCER 0.9(e) PC version K.Suraphol
================

MC50.EXE เป็นโปรแกรมที่ทำงานใน DOS Mode มีความสามารถเทียบเท่ากับเครื่อง
MC-50 Roland Sequencer ตัวจริง ขาดแต่เพียงคุณสมบัติในการทำเพลง
(Sequence) และการเปิดเพลงเล่นเท่านั้น (Player) ดังนั้น MC50.EXE
จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการ Protected , UnProtect , Copy ,
Rename , Delete , Convert MC-50 <=> Midi file , Convert
Midi format 0 <=> 1 โดยไม่ต้องมีเครื่อง MC-50 Roland Sequencer
แต่ประการใด อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า ลักษณะ
ของโปรแกรมมีส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) คล้ายกับโปรแกรม
Norton Commander โดยจะแบ่งส่วนของการแสดงผลออกเป็น 2 หน้าต่าง
ซ้ายและขวาที่ทำงานอิสระแยกออกจากกัน มีรายละเอียดอธิบายวิธีใช้งานตาม
Function key ดังนี้ :-

|=========================
| [F1] Help Funtion Keys. [] Up Cursor pointer. |
| [F2] Left Window Display MC-Song. [] Down Cursor pointer. |
| [F3] Convert MC-50 => MIDI [Alt]+[F3] Convert MIDI format 0 => 1 |
| [F4] Convert MIDI => MC-50 [Alt]+[F4] Convert MIDI format 1 => 0 |
| [F5] Copy MC-50 Song. [Alt]+[F5] All Copy MC-50 Song. |
| [F6] Rename MC-50 Song. [Alt]+[F6] Format & Init MC-50 Disk. |
| [F7] Protected MC-50 Song. [Alt]+[F7] All Protected MC-50 Song. |
| [F8] UnProtect MC-50 Song. [Alt]+[F8] All UnProtect MC-50 Song. |
| [F9] Right Window Display MC-Song. |
| [F10] Delete MC-50 Song [Alt]+[F10]All UnProtect MIDI File. |
| [TAB] Left <=> Right Windows. [ESC] Exit MC-50 Sequencer Program. |
| |
| SURAPHOL KONGUNGKARB < mmmsrp@egat.or.th > |
| KaJohn Roland  Copyright (c) 1995 Thailand. |
| Tel.(054) 253322 , Studio. (02) 8864161 |
| http://members.xoom.com/karaoke |
|======================

[F1] Help Funtion Keys : ปุ่มแสดงรายการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบ่งบอกถึงความ
สามารถของโปรแกรม MC50.EXE ทั้งหมดตาม Function Keys.

[F2] Left Window Display MC-Song : แสดงผลรายชื่อเพลง MC-50 Song และรายชื่อ
ไฟล์ Midi Files จากหน้าต่างซ้ายมือ เมื่อกดปุ่ม [F2] โปรแกรมจะถามถึง Drive
และ Subdirectory ที่ต้องการให้แสดงผล ซึ่งอาจจะเป็น Floppy Disk Drive A:
หรือ Hard Disk และ Subdirectory ก็ได้ โดยที่โปรแกรมจะทำการตรวจสอบระบบ
ของ MC-50 Song และจะทำการ Initial ให้โดยอัตโนมัติ (หากเป็นแผ่นดิกส์จะต้อง
ผ่านการ Format 720 KB เสียก่อน)

[F9] Right Window Display MC-Song : แสดงผลออกทางหน้าต่างขวามือ โดยมีความ
สามารถอื่นๆเหมือนกับปุ่ม [F2]

[F3] Convert MC-50 => Midi : ทำการแปลงเพลงในรูปแบบ MC-50 Song ให้เป็น
รูปแบบเพลงของมิดี้ไฟล์ โดยโปรแกรมจะให้ป้อนที่อยู่ของมิดี้ไฟล์ที่จะได้จาก
การ Convert (Enter Destination Midi File Path) จากนั้นกดปุ่ม
[F3] เพื่อเลือกเพลงที่ต้องการแปลงอีกครั้งหนึ่ง

[F4] Convert Midi => MC-50 : ทำการแปลงเพลงในรูปแบบมิดี้ไฟล์ให้เป็นรูปแบบ
เพลงของ MC-50 Song โดยโปรแกรมจะให้ป้อนที่อยู่ของมิดี้ไฟล์ต้นฉบับ
(Enter Source Midi File Path) จากนั้นกดปุ่ม [F4] เพื่อเลือกเพลงที่
ต้องการแปลงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจะให้ป้อนที่อยู่ของเพลง MC-50 Song
ปลายทางที่จะได้จากการ Convert (Enter Destination MC-50 Song Path)

[F5] Copy MC-50 Song : ทำการคัดลอก MC-50 Song 1 เพลง จากหน้าต่างที่กำลัง
Active ณ ตำแหน่งที่ Cursor ชี้อยู่ ไปยังอีกหน้าต่างหนึ่งที่ Non Active โดย
โปรแกรมจะทำการเรียงหมายเลขชื่อเพลงให้โดยอัตโนมัติ

[Alt]+[F5] All Copy MC-50 Song : เหมือนปุ่ม [F5] แต่เป็นการคัดลอกเพลงทั้งแผ่น

[F6] Rename MC-50 Song : เปลี่ยนชื่อ MC-50 Song 1 เพลง จากหน้าต่างที่กำลัง
Active ณ ตำแหน่งที่ Cursor ชี้อยู่

[F7] Protected MC-50 Song : ทำการล็อค MC-50 Song 1 เพลง จากหน้าต่างที่กำลัง
Active ณ ตำแหน่งที่ Cursor ชี้อยู่ ซึ่งการ Protected Song นี้จะมีผลเพื่อ
ป้องกันไม่ยอมให้เครื่อง MC-50 Roland Sequencer ทำการ Convert จาก MC Song
ไปเป็น Standard Midi File.

[Alt]+[F7] All Protected MC-50 Song : เหมือนปุ่ม [F7] แต่เป็นการล็อคทั้งแผ่น

[F8] UnProtect MC-50 Song : ทำการปลดล็อค MC-50 Song 1 เพลง จากหน้าต่างที่
กำลัง Active ณ ตำแหน่งที่ Cursor ชี้อยู่ ซึ่งการ UnProtect Song นี้จะมีผลเพื่อ
ยอมให้เครื่อง MC-50 Roland Sequencer ทำการ Convert จาก MC Song
ไปเป็น Standard Midi File ได้.

[Alt]+[F8] All UnProtect MC-50 Song : เหมือนปุ่ม [F8] แต่เป็นการปลดล็อคทั้งแผ่น

[F10] Delete MC-50 Song : ลบเพลง MC-50 Song 1 เพลง จากหน้าต่างที่กำลัง
Active ณ ตำแหน่งที่ Cursor ชี้อยู่

[Alt]+[F3] Convert Midi format 0 => 1 : ทำการแปลงเพลงมิดี้ไฟล์จากรูปแบบรวมแทร็ค
(Format type 0) ไปเป็นมิดี้ไฟล์รูปแบบแยกแทร็ค (Format type 1)

[Alt]+[F4] Convert Midi format 1 => 0 : ทำการแปลงเพลงมิดี้ไฟล์จากรูปแบบแยกแทร็ค
(Format type 1) ไปเป็นมิดี้ไฟล์รูปแบบรวมแทร็ค (Format type 0)

[Alt]+[F6] Format & Init MC-50 Disk : กรณีแผ่นดิกส์ใหม่จะต้องทำการ Format 720 KB
และทำการ Initial แผ่นเพื่อให้เครื่อง MC-50 Roland Sequencer รู้จักเสียก่อน

[Alt]+[F10] All UnProtect MIDI File : ทำการปลดล็อคเพลงมิดี้ไฟล์ทั้งแผ่นจาก Drive
หรือ Subdirectory ที่ต้องการ

[TAB] Left <=> Right Windows : สลับหน้าต่างที่ต้องการให้ Active ระหว่างซ้าย-ขวา

[] Up Cursor pointer : เลื่อนเคอร์เซอร์เพลงขึ้น 1 บรรทัด

[] Down Cursor pointer : เลื่อนเคอร์เซอร์เพลงลง 1 บรรทัด

[ESC] Exit MC-50 Sequencer Program : ออกจากโปรแกรม MC50.EXE


Software Keyword

,  

Related Software

Adobe Flash Player 11.7 โปรแกรมปลั๊กอินรับชมมัลตมีเดีย
SuperRam 6 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพแรม
XIU XIU 3.9.0 โปรแกรมแต่งรูปจีน
RecordPad Sound Recorder 4.13 โปรแกรมอัดเสียง
GOM Media Player 2.1.50.5145 โปรแกรมเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
Malwarebytes Anti-Malware 1.75 โปรแกรมป้องกันมัลแวร์
CCleaner 4.00.4064 โปรแกรมทำความสะอาดไฟล์ขยะ
Avast Free Antivirus 8.0.1483.72 โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี
Angry Birds เกมส์แองกี้เบิร์ดยอดฮิต
CDBurnerXP 4.51โปรแกรมเขียนข้อมูลลงบนแผ่น