โหลดโปรแกรม| ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ฟรีแวร์และแชร์แวร์ ,Free Software Download ! มีโปรแกรมมากมายให้คุณเลือกดาวน์โหลด..

โหลดโปรแกรม,ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี,Free Software Download !
| หน้าแรก | Skype | Driver | Format Factory
Home> เทคนิคการใช้โปรแกรม> วิธีการใช้งานโปรแกรม McAfee Avert Stinger

วิธีการใช้งานโปรแกรม McAfee Avert Stinger

Advertisement

วิธีการใช้งานโปรแกรม McAfee Avert Stingerปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์นั้น เป็นปัญหาที่ผู้ใช้หรือผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประสบเป็นรายวันเลยก็ ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ หลายๆ คน เช่น ในกรณีของสถานศึกษาต่างๆ ถึงแม้ว่าเราจะทำการป้องกันดีแล้ว มีการอัพเดทวินโดวส์ มีการอัพเดทไวรัสซิกเนเจอร์อย่างสมำเสมอ แต่ก็ยากที่จะป้องกันไม่ให้โดนเจาไวรัสตัวร้ายเล่นงานได้ 100 เปอร์เซนต์วิธีการตรวจสอบเมื่อสงสัยว่าเครื่องโดนไวรัสตัวร้ายเล่นงานเข้าให้แล้ว หรือในกรณีที่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าติดไวรัส วิธีการแก้ไขหรือกำจัดไวรัสนั้น ก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น อาจทำการสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง หรืออาจจะทำการสแกนแบบออนไลน์จากผู้ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต หรือถ้าหากในองค์กรมีการให้บริการการสแกนแบบออนไลน์ เช่น บริการ Housecall ของ Trend Micro เป็นต้น ก็สามารถทำการสแกนไวรัสจากบริการดังกล่าวก็ได้ แต่หากไม่สะดวกในการใช้งานในลักษณะดังที่กล่าวมา ก็สามารถใช้งานโปรแกรมในลักษณะ Stand-alone เพื่อทำการสแกนและกำจัดไวรัส โดยบริษัทผู้ผลิตไวรัสรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น McAfee, Symantec, Trend Mirco ก็มีโปรแกรมในลักษณะนี้ให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดไปใช้งานได้แบบฟรีๆ

โปรแกรม สแกนและกำจัดไวรัสแบบ Stand-alone นั้น มีข้อดีคือ สามารถใช้งานโดยฟรีและไม่ต้องทำการติดตั้ง แต่มีข้อด้อยคือ ในการใช้งานแต่ละครั้งนั้น อาจต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์ซิกเนเจอร์เวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้การทำ งานได้ผลดีที่สุด และข้อจำกัดอีกข้อคือ อาจตรวจสอบและกำจัดได้เฑพาะไวรัสบางตัว แต่ทั้งสองข้ออาจไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่นัก เพราะจากประสบการณ์ในการใช้งานของผมที่ผ่านๆ มานั้น เมื่อมีไวรัสตัวใดตัวหนึ่งที่ระบาดรุนแรงและกว้างขวาง บริษัทผู้ผลิตไวรัสก็จะทำการอัพเดทเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตรวจจับและ กำจัดไวรัสเหล่านั้นได้ ซึ่งอย่างไรโดยส่วนตัว ผมคิดว่าเครื่องมือในลัษณะนี้ ก็จะยังคงมีประโยชน์โดยเฉพาะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบระบบในเบื้องต้น เนื่องจากการใช้งานนั้นทำได้ง่าย และการสแกนก็ใช้เวลาไม่นาน สำหรับในที่นี้จะเริ่มต้นที่โปรแกรมของ McAfee ที่ชื่อ Stinger ก่อนครับ

Stinger คือเครื่องมือสำหรับใช้ในการตรวจจับและกำจัดไวรัสแบบ stand-alone ของ McAfee ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ สามารถทำการสแกนและฆ่าไวรัส บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสหรือสงสัยว่าติดไวรัส การทำงานของโปรแรกม Stinger นั้น จะใช้เอ็นจินการสแกนที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง แบบเดียวกันกับที่ใช้งานในโปรแกรม Antivirus ของ McAfee โดยจะทำการสแกนโดยใช้ฐานข้อมูลไวรัสของ McAfee เอง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง และยังสามารถทำการสแกนโพรเซสต่างๆ ที่กำลังรันอยู่ในระบบได้อีกด้วย เวอร์ชันปัจจุบันของ Stinger นั้นเป็นเวอร์ชั้น 3.4.9 ซึ่งโปรแกรม Stinger นั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ
1. Stinger- จะเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ในการสแกนไวรัสต่างๆ ได้หลายตัว (ประมาณ 187 ตัว)
2. Threat Specific Stingers – จะเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการสแกนไวรัสตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ

การดาวน์โหลด
สำหรับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Stinger ได้จากเว็บไซต์ของ McAfee หรือที่เว็บไซต์http://vil.nai.com/vil/stinger/ ซึ่งไฟล์จะมีขนาด 1.8 MB

การใช้งาน Stinger
วิธีการใช้งาน Stinger นั้นไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งมีให้เลือกใช้งานในสองรูปแบบ คือ

1. แบบกราฟิกอินเทอร์เฟช (Graphic User Interface)
วิธีการใช้งานแบบกราฟิกอินเทอร์เฟชนั้น เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ท่องไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดมา จากนั้นทำการดับเบิลคลิกไฟล์ Stinger.exe ซึ่งจะได้หน้าจอดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 McAfee Stinger

2. ค่าดีฟอลท์นั้นจะทำการสแกนไดรฟ์ C: หากต้องการเลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการสแกนไวรัสโดยคลิกที่ Add หรือ Browse หากต้องการลบไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการสแกนก็ให้เลือกรายการที่ต้องการ แล้วคลิก Remove
3. หากต้องการกำหนดรายละเอียดการทำงานของ Stinger ก็ให้คลิกที่ Preferences ดังรูปที่ 2 (ค่าดีฟอลท์ในกรณีที่ Stinger ตรวจพบไวรัสก็จะทำการรีแพร์ไฟล์ที่ติดไวรัสโดยอัตโนมัติ)

รูปที่ 2 Preferences

3. เสร็จแล้วคลิก Scan Now
4. รอจนการทำงานแล้วเสร็จ อาจทำการสแกนอีกรอบเพื่อความแน่ใจ ปิดโปรแกรมเมื่อการทำงานแล้วเสร็จ

2. แบบคอมมานด์ไลน์ (Command-line)
วิธีการใช้งานแบบแบบคอมมานด์ไลน์นั้น เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดหน้าต่างคอมมานด์ไลน์โดยคลิกที่ Start คลิก All Programs คลิก Accessories แล้วคลิก Command Prompt
2. ให้เปลี่ยนไปยังไดเร็กตอรีที่เก็บไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดมา จากนั้นพิมพ์ Stinger.exe /? แล้วกด Enter จะได้ไดอะล็อกซ์แสดงรายละเอียดการใช้งาน ซึ่งมีอ็อปชันให้เลือกใช้งานดังนี้
/? = แสดงรายละเอียดการใช้งาน
/ADL = สแกน local drive ทุกไดรฟ์
/GO = ทำการสแกนในทันที่ที่กด Enter
/LOG = ให้บันทึก log file หลังจากการสแกนแล้วเสร็จ
/SILENT = ไม่ต้องแสดงหน้ากราฟิกอินเทอร์เฟช

3. ทำการรัน Stinger.exe อีกครั้งโดยเลือกอ็อปชันที่ต้องการ


Software Keyword

, , , ,  

Related Software

Adobe Flash Player 11.7 โปรแกรมปลั๊กอินรับชมมัลตมีเดีย
SuperRam 6 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพแรม
XIU XIU 3.9.0 โปรแกรมแต่งรูปจีน
RecordPad Sound Recorder 4.13 โปรแกรมอัดเสียง
GOM Media Player 2.1.50.5145 โปรแกรมเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
Malwarebytes Anti-Malware 1.75 โปรแกรมป้องกันมัลแวร์
CCleaner 4.00.4064 โปรแกรมทำความสะอาดไฟล์ขยะ
Avast Free Antivirus 8.0.1483.72 โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี
Angry Birds เกมส์แองกี้เบิร์ดยอดฮิต
CDBurnerXP 4.51โปรแกรมเขียนข้อมูลลงบนแผ่น