โหลดโปรแกรม| ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ฟรีแวร์และแชร์แวร์ ,Free Software Download ! มีโปรแกรมมากมายให้คุณเลือกดาวน์โหลด..

โหลดโปรแกรม,ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี,Free Software Download !
| หน้าแรก | Skype | Driver | Format Factory

ผลการค้นด้วยคำสำคัญ :: โปรแกรมเพิ่มแรม

SuperRam 6 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพแรม

โหลดโปรแกรม SuperRam 6.5.20.2013ดาวน์โหลดโปรแกรม SuperRam 6.5.20.2013 เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มให้คอมพิวเตอร์ของทุกท่านทำงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถควบคุมและการจัดการหน่วยความจำ[Ram]ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสังเกตหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะพบเจอในการใช้งานบ่อยคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำงานช้าลง สาเหตุหนึ่งในนั้นมักเกิดจากหน่วยความจำ (RAM) ในเครื่องทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ [สมมติเเรมเรามีขนาด 1G แต่เครื่องสามารถใช้งานจริงได้เเค่ 0.8G] ดังนั้นเมื่อพื้นที่หน่วยความจำที่เครื่องได้รับใช้งานนั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้เมื่อเครื่องเริ่มเปิดขึ้นมา Windows เริ่มทำงาน โปรแกรมต่าง ๆ ภายในเริ่มทำงานเช่นกัน

หน้า 1 จาก 11